0A1DE149-3BDC-4E25-9FC0-FB6490B6C3AA.jpg

เพียรหยดตาล:
น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิค

น้ำตาลมะพร้าว I ท่องเที่ยววิถีชุมชน I ความเข้าใจ

การทำน้ำตาลมะพร้าวนั้นเป็นอาชีพที่อยู่คู่ชุมชนของเราชาวแม่กลองมาแต่ยาวนาน  แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม การเติบโตของตัวเมืองและกลไกลทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม ทำให้อาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆนี้กำลังจะหมดไปจากชุมชน
เราเชื่อว่าปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงการจำหน่ายตัวก้อนน้ำตาล แต่ต้องลงรากลึกไปถึง "ความเข้าใจ" ของผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวสวนผู้ผลิตและผู้บริโภคให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 
 

เพียรหยดตาลทำอะไรบ้าง?

FD062908-975A-4B3D-B175-3783F8C1BD11.jpg
DSC_6651.JPG
เยือนถิ่น_๑๘๐๖๒๐_0024.jpg

จำหน่ายผลิตภัณฑ์

จำหน่ายน้ำตาลมะพร้าวแท้พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

เพียรหยดตาล (Pleanyodtarn) เปิดรับบุคคลภายนอกให้ได้เข้ามาเรียนรู้การทำขั้นตอนการทำน้ำตาลมะพร้าวและวิถีชีวิตของชุมชน ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ

"ทางมะพร้าว"
เครือข่ายขับเคลื่อนการอนุรักษ์การทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆแบบดั้งเดิม ที่เกิดจากทั้งคนภายนอกและภายในชุมชน

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร? หรืออยู่จังหวัดไหน? หากคุณมีใจ เราอยากจะชวนคุณมาทำเรื่องการอนุรักษ์ไปด้วยกัน ^^